Kontakt

CD3DCD3D Sp. z o.o.
Technopark Łódź
93-465 Łódź, ul. Dubois 114/116

tel.: (+48) 536 954 666
tel.: (+48) 784 668 686
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Dane Spółki:

CD3D Sp. z o.o.
ul. Dubois 114/116
93-465 Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000560152
Wysokość kapitału zakładowego: 10.000 PLN

NIP: PL7292707766
REGON: 36160799800000

Bank: mBank
Nr r-ku bankowego: 94 1140 1010 0000 2936 7100 1001